Om os / Ansættelse

Ansættelse

Ved ansættelse af personale i børnehaven, deltager den samlede personalegruppe, så vidt muligt. Derudover deltager en repræsentant fra forældrerådet udfra en beslutning, som forældreråd og friskolebestyrelsen har truffet med hinanden.

Vi indhenter altid referencer fra tidligere/nuværende relevante arbejdsgivere i forbindelse med ansættelsen. Personen der ønskes ansat, er naturligvis bekendt med dette, forud indhentning af referencer.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med BUPL og de frie grundskoler.

Medarbejder-udviklings-samtaler

Afholdes én gang årligt mellem Afd. Leder og den enkelte medarbejder. En medarbejdersamtale er en forberedt og systematisk samtale, der behandler en medarbejders arbejdsmæssige forhold nu og i en periode fremover, samt udvikling indenfor samme. En fortrolig drøftelse af medarbejderens fremadrettede ønsker, opgaver, arbejdsform m.v. mellem den ansatte og lederen.

APV

Arbejdspladsvurdering foretages hvert 3. år. Det fysiske arbejdsmiljø drøftes på et personalemøde, det psykiske arbejdsmiljø afholdes enkeltvis mellem Afd. Leder og medarbejder igennem MUS.

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com