Forældresamarbejde / Forældrebestyrelse / forældreråd

Forældrebestyrelse / forældreråd

Friskolens bestyrelse er øverste myndighed for børnehaven. Bestyrelsen har de økonomiske beføjelser og skal godkende børnehavens årlige budget. Der er i bestyrelsen, valgt minimum ét medlem fra forældregruppen i børnehaven. Forældre er automatisk skolekredsmedlemmer, når et barn er indskrevet i børnehaven.

Børnehaven har derudover eget forældreråd, som bliver valgt på et årligt forældremøde. Dette forældreråd, består af lederen som naturligt medlem, en medarbejderrepræsentant (disse to uden stemmeret) og 3 valgte medlemmer fra forældregruppen.

Forældrerådet har bl.a. til opgave at fremme børnehavens arbejde, at godkende regulativer, årsplan og pædagogiske læreplaner, samt at være talerør for forældregruppen.Et medlem kan vælges for en ét eller toårig periode.

 

Ved ansættelsessamtaler kan et medlem fra både børnehavens forældreråd og friskolens bestyrelse deltage. Det er afd. lederen sammen med det pædagogiske personale, der i sidste ende afgør, hvilken person der ansættes.

Når barnet til forældrerepræsentanten forlader børnehaven, ophører hvervet i forældrerådet og en suppleant indtræder i stedet.

Bestyrelsesformand: Lisbeth Lausten Bang: Tlf. 4021 776

 

Forældrerådet i Børnehaven for perioden 2022/23:

Hanna Lund Petersen, Afd. Leder  Mail: bhv8632@gmail.com  Tlf.  3026 5156

Louise Andreassen, Pædagog

 
Medlemmer:
Ann Cathrine Haarup Tlf. 2365 2506  Mail: annca_3@hotmail.com
Camilla Pape Jepsen Tlf. 2783 1486 Mail: camillajepsenb@gmail.com
Nikita Hald Sørensen Tlf. 2859 8486 Mail: Nikita.hald@hotmail.com  
Suppleant:
Helle Ringgaard Christiansen Tlf. 2024 7459 Mail: helle.ringgaard@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com