Om os / Børnehavens historie

Børnehavens historie

Tankerne bag børnehaven, blev skabt på den eksisterende Friskole (På det tidspunkt ”Den skægge Friskole”, senere omdøbt ”Friskolen i Lemming”) og gjort mulig af samme! Bestyrelsen og ansatte forestod ansøgning om oprettelse af en privat børnehave hos Silkeborg Kommune, indkaldelse til informationsmøder, bestilling af pavillon og meget mere!

Der blev i foråret 07`ansat en afd. leder, til at føde den pædagogiske linje, indrette pavillonen, og ”huse et hjem” ude og inde.

Sommeren gik med stor travlhed af lønnede og frivillige! Mange forældre med børn på Friskolen lagde utallige arbejdstimer i udgravning til sandkasse/legeredskaber på legepladsen, hegnsætning, kloakering og meget mere. Der var en fantastisk ”nybyggerånd” over det fællesskab, der skulle munde ud i en ”lillesøster” til skolen.

Børnehaven begyndte 1. august 2007 med blot 9 børn tilmeldte!

De ansatte i børnehaven (en afd. leder og en pædagogmedhjælper) forestod den pædagogiske dagligdag fra kl. 8-15 med børnene.

SFO én varetog pasning af børnene morgen og eftermiddag.

Børnetallet steg hurtigt; et halvt år senere var antallet af børn fordoblet.

Sidenhen er både børnetal og personalestaben forøget til fælles inspiration og glæde og åbningstiden udvidet.

Begyndelsen var en intens periode på alle måder og det forpligtende fællesskab, der var en styrke og nødvendighed, har vi formået at bibeholde i forældrekredsen.

Fra februar 08`udvidede børnehaven med endnu en lejet pavillon og kunne huse 28 børn.

Medio april 12` udvidede børnehaven med yderligere 2 pavilloner, med plads til 40 børn.

Maj 2015 lejede børnehaven sig ind i nye pavilloner fra Flexmoduler i Vinderup, som vi købte slut januar 2021. Udover flere m2 fik vi tilmed en ny placering på matriklen samt en langt større legeplads.

I efteråret 2022 fik vi yderligere en tilbygning på 77 m2. Vi har nu den plads og de rammer vi ønsker inde som ude.

 

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com