Praktiske oplysninger / Indmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til børnehaven. I er som forældre velkomne til, at få en uforpligtende samtale og fornemme ”husets ånd” inden stillingtagen til, om det er denne børnehave jeres barn skal tilbringe  3 vigtige år i.

I kan opskrive jeres barn allerede fra fødslen. Senest 4 måneder før barnets indmeldelsesdato, får I brev om, hvorvidt børnehaven har plads til jeres barn eller ej.

Er der flere børn end vi kan optage på samme tid, optages de efter det tidspunkt, hvor vi har modtaget tilmeldingen fra jer, samt efter hensyntagen til søskendebørn.

Ved bekræftelse af en plads, bliver I indkaldt til en samtale, forud barnet begynder i børnehaven.

Flyttes et barn fra en anden børnehave hertil, tager vi (med accept fra jer) kontakt til denne børnehave. Dette bl.a. for at høre, om der er igangsat en særlig indsats ift. barnet, af den ene eller anden art.

Da vi er en privat børnehave, ´kan vi frasige os at indmelde et barn. Ligeledes kan vi opsige et indskrevet barn. Dette kan dog kun forekomme, hvis vi finder, at et barns udfordringer overstiger de muligheder, vi har for at yde barnet støtte. Endvidere træffes disse beslutninger i forhold til den samlede børnegruppe, vores mulighed for at tilkomme tilstrækkelige ressourcer, og endelig udfra vore fysiske rammer.

Udmeldelse sker til børnehaven med en måneds varsel til d. 1. eller d. 15. i en måned.

Ændring fra 45 timer til 30 timer sker med en måneds varsel til d. 1. eller 15. i en måned

Ændring fra 30 til 45 timer kan modsat ske med dags varsel.

Klik på Indmeldelse for at udskrive en blanket, eller kontakt børnehaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com