Om os / Pædagogiske samarbejdspartnere

Pædagogiske samarbejdspartnere

Sundhedsplejerske:

Sundhedsplejerske, Dorte Bødkel Troelsen, kommer - efter behov - i børnehaven. Dorte vidensdeler informationer fra sundhedsstyrelsen, fødevarestyrelsen samt rådgiver ved generelle pandemier, epedimier m.m.

Vi har tidligere haft et ”vaske hænder projekt” igangsat, som blev styrket ifm. Covid-19. Dette for at forebygge smitterisiko.

 

PPL

Vi har et tæt samarbejde med PPL (Pædagogisk Praksis og Læring)) herunder psykolog og talepædagog.

Opleves et barn i vanskeligheder, bliver forældre som de første inddraget. Herefter er det muligt, at få barnets forhold drøftet på et K-møde (Koordineringsmøde med forældre, psykolog, pædagogisk områdeleder, familieafd., sumndhedsplejerske, vejledingspædagog, talepædagog, leder og pædagog fra børnehaven. Det aftales forud mødet, hvor stort et netværk der inviteres.

Handlingsplan udarbejdes i børnehaven og en indstilling til PPL kan forekomme efter yderligere et K-møde. Børnehaven kan yuderligere søge bevilling om ekstra ressourcer til barnet, samt sparring fra en vejledningspædagog eller psykologrådgivning til børnehave/forældre/barn.

Indstilling til talepædagog kan foretages af børnehaven, efter udfyldelse af en sprogvurdering fra Rambøll. Hernæst aftales en vejleding mellem hjem, børnehave og talepædagog, hvorefter der evt. tilbydes taleundervisning. 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com