Praktiske oplysninger / Sorgpolitik

Sorgpolitik

Et børnehavebarns død:

 • Afd. lederen underrettes straks og de øvrige medarbejdere kontaktes (også medarbejdere, som er på orlov). Afd. lederen kaldes på arbejde og der indkaldes til personaleorientering samme dag.
 • Børnene samles og underrettes af afd. lederen og evt. en anden medarbejder.
 • Flaget sættes på halv.
 • Der holdes en mindestund i børnehaven, som afd. lederen og evt. en anden medarbejder står for. Afd. lederen og en anden medarbejder skal være i børnehaven resten af dagen og evt. den efterfølgende dag.
 • Tal åbent og konkret om det, der er sket og lad børnene tale om det, de tænker og føler.
 • Vær opmærksom på sorgreaktioner i den kommende tid.
 • Kontakten til barnets hjem skal ske samme dag, som vi får beskeden og foretages personligt af afd. lederen som sørger for en blomst til det pågældende barns hjem.
 • Alle forældre underrettes skriftligt hurtigst muligt.
 • Børnehaven skal være repræsenteret til begravelsen.
 • Hvis nogle af de andre børns forældre ønsker at deltage i begravelsen sammen med deres børn, skal det være efter aftale med hjemmet.
 • Til begravelsen sender børnehaven en krans, ligesom der flages på halv på begravelsesdagen.
 • Der skal efterfølgende ske opfølgninger på det skete i børnehaven.

Et børnehavebarn mister en af sine nærmeste:

 • Afd. lederen kontakter barnets hjem og der aftales med hjemmet, hvad der skal oplyses om.
 • Personalegruppen underrettes og der holdes møde dagen efter.
 • Forældrene i børnehaven og børnene skal informeres.
 • Børnehaven kan være repræsenteret til begravelsen og der sendes blomster enten til hjemmet eller til begravelsen.

Børns alvorlige sygdom:

 • Afd. lederen tager kontakt til hjemmet.
 • Børnehavens medarbejdere og børn underrettes.
 • Der sendes blomster eller en anden gave.
 • Den pædagog der følelsesmæssigt er tættest knyttet til barnet, sørger for kontakt til hjemmet i sygdomsperioden.
 • Personale og børn underrettes løbende under sygdomsforløbet.

Alvorlig sygdom hos forældre eller søskende til et barn:

 • Afd. lederen eller kontaktpædagogen tager kontakt til hjemmet for at få fyldestgørende oplysninger.
 • Kontaktpædagogen taler med barnet.
 • Der besluttes hvem af børnene, der skal informeres, og hvordan det skal ske.
 • Der sendes evt. blomster.
 • Kontaktpædagogen sørger løbende for kontakt til barn og familie og der kan evt. aftales et besøg i hjemmet, hvis det vurderes, at det er vigtigt.

Hvis en medarbejder dør:

 • Afd. lederen underretter de øvrige medarbejdere i børnehaven og på Friskolen/SFOén (også medarbejdere, der er på orlov) og bestyrelsen.
 • Afd. lederen underretter børnene, der tales konkret og åbent.
 • Alle samles ved flagstangen, og flaget sættes på halvt.
 • Forældrene informeres skriftligt hurtigst muligt.
 • Der afholdes en mindestund for hele børnehaven som afd. lederen har ansvaret for.
 • Afd. lederen aflægger evt. et besøg i hjemmet.
 • De medarbejdere, der ønsker det, deltager ved begravelsen. De familier i børnehaven der ønsker at deltage ved begravelsen, gør det efter aftale med den afdødes familie. Børnehaven skal være repræsenteret.
 • Der flages på halv ved begravelsen og sendes en bårebuket.

Hvis en ansat mister en af sine nærmeste:

 • Afd. lederen orienterer medarbejderne om, at en kollega har mistet en af sine nærmeste.
 • Det afklares mellem afd. lederen og medarbejderne om børn og forældre skal informeres.
 • Der vises opmærksomhed i form af blomst til medarbejderen og bårebuket til begravelsen.
 • Afd. lederen kontakter medarbejderen for at aftale evt. orientering til børn/forældre, fridage, skåneskema, krisehjælp fra fagforening, kollegahjælp, medvirken til begravelsen osv.

 Alvorlig sygdom blandt medarbejdere:

 • Afd. lederen underretter de øvrige medarbejdere og børn/forældre.
 • Der aftales med pårørende, hvordan børnehavens medarbejdere skal forholde sig.
 • Situationen drøftes grundigt i personalegruppen med henblik på støtte og omsorg.
 • Der sendes blomster eller anden gave.

Alvorlig sygdom i en medarbejders familie:

 • Afd. lederen aftaler med vedkommende, hvordan situationen skal takles i forhold til børnehaven.
 • Der sendes blomster.
 • Medarbejderen sygemeldes, hvis hun/han er den syges nærmeste, ellers åbnes for afspadsering eller ferieafholdelse.

Alvorlig sygdom i bestyrelsen/forældrerådet:

 • Afd. lederen orienterer bestyrelsens/rådets medlemmer og medarbejderne. Der sendes blomster.

Ved dødsfald i bestyrelsen/forældrerådet:

 • Medarbejderne, bestyrelsen og de øvrige forældrene orienteres. Afd. lederen deltager i begravelsen og der sendes en bårebuket.

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com