Barnets hverdag / Madpakke / Kost

Madpakke / Kost

Børnene har deres egne madpakker med til formiddagsmad og frokost, samt et stykke frugt til om eftermiddagen. Formiddagsmaden er indpakket for sig, og resterne herfra kommer ikke med retur, hvorimod barnets rester fra frokostmadpakken kommer retur.

Børnehaven tilbyder morgenmad, økologisk mælk én gang dagligt og groft knækbrød, rugbrød eller grovboller om eftermiddagen.

Se afsnittet: Kostvejledning

Forældrebestyrelsen skal hvert andet år, fortløbende, tage stilling til, hvorvidt en kostordning skal tilbydes i børnehaven eller ej, hvilket afhænger af om madpakkeordnigen fortsætter. Dette pkt. drøftes forud på forældrerådsmødet, som kan viderebringe deres anbefaling til bestyrelsen i den henseende,. Efter en drøftelse i bestyrelsen, stemmes der om, hvilket af de ovenstående ordninger, der for den næste 2 årige periode, skal være gældende.

 

Baggrund for ansøgning om dispensation for kostordningen:

I børnehaven har vi udstukket en kostvejledning, som vi oplever, bliver efterlevet.

Vi er som personalegruppe af den overbevisning, at forældre er kompetente til at give børnene en sund og varieret madpakke.

I enkelte tilfælde har det været nødvendigt at rådgive forældre ud fra vores kostvejledning. Dialogen om hvorledes kosten indvirker på barnet, værdsætter vi. Vi tror ydermere, at denne dialog har indflydelse (også i hjemmet) på kostsammensætningens betydning for barnet.

Vi ønsker, at forældre har størst mulig indflydelse på deres børns hverdag og ikke fratages retten til selv at forvalte denne opgave.

Børn har megen samtale ud fra madpakkerne og variationen skaber en interessant og udviklende dialog børn imellem.

Forældregruppen i vores børnehave har ytret ønske om at fortsætte med at smøre deres egne børns madpakker. Forældrene ved hvad børnene har brug for, og finder det ligeledes tilfredsstillende, at de om eftermiddagen kan se, hvad børnene har spist/hvad der er levnet.

I børnehaven tager vi ind i mellem rygsæk på (indeholdende madpakke og drikkedunk) og vandrer ud på ture så snart vejret og aktiviteterne tillader det. En madordning vil være et stort indgreb i vores impulsivitet og forringe kvaliteten i hverdagen.

I forbindelse med oprettelsen af Børnehaven i Lemming, har det ikke været muligt for os at indrette køkkenfaciliteter, der muliggør at tilbyde en kostordning.

Kostordningen er opstået som lovkrav efter godkendelsen af vores eksistens, men er efterfølgende blevet et åbent tilbud, som institutionerne kan tilvælge.

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com