Praktiske oplysninger / Samarbejde med Friskole og Dagpleje

Samarbejde med Friskolen og Dagplejen

Børnehaven og Friskolen: 

Vi er på et sted hvor stort set alt lader sig gøre! Friskole, SFO & Børnehave drives i et tæt samarbejde.

Børnehaven gør ugentlig brug af salen på skolen.

De ældste børnehavebørn deltager én gang månedligt i friskolens morgensamling.

Derudover deltager førskolegruppen fra børnehaven i friskolens drama-opvisning (hvor de ældste bhv.-børn er inddraget i stykket) 

Vi afholder hvert andet år et cykelsponsorløb, hvor både friskole, børnehavebørn og lokale deltager.

Friskolebørnene er som udgangspunkt velkomne på børnehavens legeplads i 10-frikvarteret og igen hen på eftermiddagen. Dette fordrer dog, at vi er to personaler på legepladsen.

Vi betragter friskolebørnene som en social gevinst for vore børnehavebørns dagligdag på stedet, og oplever fordelene ved børns samvær i forskellige aldre. Dette er både gældende for søskende og resten af børnegruppen. For de børn, der fortsætter i friskolen, lettes overgangen fra børnehave til friskole.

Rent fysisk bruger vi hinandens udearealer, og vi kan gøre brug af SFO'ens lokaler, når de er ude af huset m.m.

Friskolen har en minibus, som vi kan benytte til ture.

Friskolens bestyrelse er den økonomiske øverste myndighed for friskole, SFO og børnehave.

 

Dagplejen:

Når små bliver større…

Hos de lokale dagplejere, der bl.a. videresender børn til børnehaven i Lemming, samarbejder vi omkring besøg i muligt omfang før og/efter skiftet. Dette sker alt efter aftale med forældre/dagplejere. 

Dagplejen er velkommen, når de kommer forbi, eller grupper af børnehavebørn er ude af huset, ligesom et par dagplejegrupper er inviteret på en månedlig dag, der bl.a. tilpasses deres legestue.

Julegudstjeneste afholdes specifikt for dagpleje og børnehave i Lemming Kirke..

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com