Praktiske oplysninger / Forældrebetaling

Forældrebetaling

Der betales for 11 mdr., hvoraf juli er betalingsfri.

Betalingen opkræves forud af Friskolen i Lemming, via vores bogholder Jette Pedersen. Jette kan træffes på tlf. 2166 0747. Der ydes søskenderabat/tilskud til betaling i.h.t. Silkeborg Kommunes regler i øvrigt for børnehavebørn, dagpleje/børnehavebørn. (Disse regler er gældende udfra Silkeborg kommunes forældrebetalingstakster, som er forskellige fra vores). Der ydes ikke søskenderabat for børnehave/friskolebørn, men til gengæld er der søskenderabat ved børn på friskolen (se under friskolen).

Taksterne pr. 1. jan. 2023 er følgende:

Deltidsplads (30 timer/ugnt.) 1.790-kr./md./11 mdr.

Fuldtidsplads (45 timer/ugnt.) 2.290,-kr./md./11 mdr.

Deltidsplads: Børn tilmeldt deltidspladser, kan bruge pladsen 30 timer i løbet af de 4 første af ugens dage, fordelt selvvalgt indenfor den fulde åbningstid. Fredag er fridage for deltidsbørn

Fuldtidsplads: Børn tilmeldt fuldtidspladser, kan bruge pladsen 45 t./ugnt. i børnehavens fulde åbningstid inkl. i SFOèns eftermiddagstid (indtil kl.  16.45 man.-torsdage; se i øvrigt under Åbningstid).

 

.

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com