Forældresamarbejde / Forældresamtaler

Forældresamtaler

Vi værdsætter den daglige dialog højt. Der vil altid være mulighed for, at aftale tid til en samtale efter behov.

Derudover tilbyder vi 2 forældresamtaler i et barns samlet tid i børnehaven:

  • Ca. 3 mdr. efter barnets begyndelse i børnehaven
  • Ca. et halvt år inden skolestart

3 mdr.'s –samtalen:

  • Barnets trivsel; er barnet/familien faldet til i børnehaven?
  • Fungerer dagligdagen for barnet?
  • Specielle hensyn?
  • Basale/udviklingsmæssige behov…
  • Forventninger afstemt
Før-skole samtalen:
  • Barnets modenhed contra skolestart (socialt samspil & inklusion, koncentration, modtagelse af kollektiv besked, indlæring og motorisk udfoldelse).
  • Pjece om overgang fra børnehave til skole udfra barnets udviklingstrin (inspireret fra Dansk Pædagogisk Forlag)
  • På hvilke punkter understøtter vi barnet det sidste halve år?

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com