Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med børnesyn, medbestemmelse og relationer. Vi har fokus på, at alle børn skal inkluderes i legefællesskaber.

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

Faglig udvikling

Vi tager løbende på relevante kurser for at buste den pædagogiske tilgang til vores arbejde. Følgende kurser er foreløbigt lagt i støbeskeen. 
  • Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø.(2 pæd. medhjælpere på et 3 dages kursus - SOSU Aarhus)
  • Fordybelse i lederens komplekse rolle (leder deltagelse i BUPL´s lederkonference)
  • Børns ensomhed og manglende trivsel (Samtlige medarbejdere deltager i Dansk Pædagogisk Forums pædagogiske konference)
  • Styrkede børnefællesskaber (2 pædagoger deltager i et 5 dages kursus henover 23-24` Specialpædagogik i almen dagtilbud - Silkeborg Kommune som arrangører)
  • Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne (leder- og medarbejder deltagelse vis Folkeuniversitetet)
 
 
Aktivitetsplan: NOVEMBER

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com